אפרת

אפריל

 

 

מאי

5 שני זוגות איגומיניצה [ אלפא ] בערב החזרה בשדה
7 שני זוגות זגוריה [שכור]  החזה באיגומיניצה.

11 חמישה זוגות איסוף יואנינה [שכור]
12 מערב זגוריה [שכור]
13 מרכז זגוריה וסיום [שכור]
14 אפרת יוצאת לחופשה.
20 סיום חופשה אתונה, איסוף רכב מאתונה. כרטיס יונח מתחת לגלגל הקדמי השמאלי

יוני

8 אפרת נוסעת לאתונה.
9 יוני טיול מאורגן
עד 15 ליוני סיום אתונה.

 

יולי

12-16 לחודש גדעון
21-27 עיוורים

 

אוגוסט

 1-8 סקל עם ספירוס.

 

ספטמבר

 4-11 לספטמבר עם סיון ואכיליאס בבוטיק ריקי, אלה אם יש  עבודה אחרת [החזרת רכב לאתונה, ב 3 לחודש]


 

אוקטובר

 

 

נובמבר